Stichting                                                                   Leonbergse ReddingsHonden                                            Werkgroep

                                  Ervaring sinds 1995

Huisregels

 

Inschrijven cursussen/activiteiten

Voor alle door de stichting georganiseerde activiteiten geldt:

 

· Dat men zich moet aanmelden met een inschrijfformulier.

   Deze is op te  vragen via deze link:

   De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding.

   U krijgt altijd bericht of u kunt deelnemen aan de cursus.

   Betalen doet u dus het beste wanneer u bericht heeft gekregen dat u kunt

   meedoen aan de  cursus.

   Het Bankrekeningnummer is NL26INGB0005455608, tnv SLRHW,

   Stoutenburg noord.

 

· Dat men binnen een per cursus/activiteit bepaalde termijn moet hebben

   betaald. Zie daarvoor de cursusinformatie.

 

· Niet op tijd betaald = niet meedoen aan de cursus/activiteit.

 

· Wanneer men wel betaald heeft, maar toch niet wil deelnemen aan de

   cursus/activiteit: er is geen restitutie meer mogelijk binnen 4 (vier) weken

   voor aanvang van de cursus/activiteit.

   Uitzondering is lawinewerk. Hiervoor is na inschrijving geen restitutie

   mogelijk bij de werkgroep.

   Naast de reisverzekering kunt u een annuleringsverzekering afsluiten bij uw

   eigen verzekeraar.

 

· Dat er een beperkt aantal honden van een ander ras mee kunnen doen.

 

· Dat men niet twee maal met dezelfde hond de basiscursus mag doen. Uitzonderingen mogelijk in overleg (bijvoorbeeld ziekte)

   Bij andere cursussen kan dit alleen als er nog plaats is, en bij overschrijding

   van het maximaal aantal deelnemers wordt er geloot.

 

 

 

 

Huis- en gedragsregels van de Stichting Leonbergse Reddingsronden Werkgroep (SLRHW)

ALGEMEEN:

 

1. De hond moet zijn jaarlijkse inentingen hebben gehad. Deze moeten in een daarvoor bestemt entingsboekje afgegeven door de dierenarts (Europees Paspoort) staan vermeld.

2. De hond moet lichamelijk in een gezonde conditie zijn.

3. Bij eventuele gebreken aan de hond zijn trainers/instructeurs en bestuur van de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep niet verantwoordelijk te stellen.

4. De eigenaar van de deelnemende hond is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen hond.

5. Bij schade die de hond of geleider veroorzaakt aan derde, blijft de eigenaar van de hond verantwoordelijk en kan voor deze schade verantwoordelijk worden gesteld.

6. Als de hond op het ter beschikbaar gestelde terrein zijn behoefte doet op plaatse waar dit niet is toegestaan, zorgt de eigenaar van de hond dat dit opgeruimd word.

7. Ten alle tijden worden instructies cq aanwijzingen van de instructeurs/trainers opgevolgd, mits dit voor de veiligheid van een ieder ten goede komt.

8. De eigenaar zorgt voor voldoende water voor de hond.

9. Bij schade cq letsel aan de hond kunt u de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep niet aansprakelijk / verantwoordelijk stellen.

10. De deelnemer/begeleider van de hond doet (met zijn hond) op eigen verantwoording /  risico mee aan de door hem gevolgde cursussen.

11. De hond mag niet los op de plek waar de andere honden vast zitten.

12. Bij diefstal, verlies of schade aan eigendommen van een ieder is de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep niet aansprakelijk te stellen.

13. Een WA verzekering voor eigenaar (ivm de hond) is verplicht.

14. Het is raadzaam (maar niet verplicht) de deelnemende hond voor enig letsel, medische hulp (artsen bezoek of medicijnen) te verzekeren.

15. Loopse honden zijn, na overleg met de trainers/instructeurs, toegestaan. Echter de eigenaar blijft verantwoordelijk.

16. Let op: Honden kunnen dominantie gedrag vertonen. Houdt daarom uw hond in de gaten. Houdt voldoende ruimte tussen de honden.

17. Het is niet toegestaan het logo van de reddingshonden, ongeoorloofd te gebruiken. Hiervoor is toestemming nodig van de instructeurs/trainers/bestuur.

18. Het is niet toegestaan de naam van de Stichting Leonbergse Reddingshonden werkgroep ongeoorloofd te gebruiken. Hiervoor is toestemming nodig van de instructeurs/trainers/bestuur.

19. Bij het schrijven van stukjes in tijdschriften of vakbladen is overleg en goedkeuring nodig van de instructeurs/trainers/bestuur.

20. Het is niet toegestaan honden die alleen bij de SLRHW hebben getraind aan te prijzen als volleerde reddingshonden op websites of op welke andere manier dan ook.

21. Het is fokkers niet toegestaan, honden aan mogelijke pupkopers aan te prijzen als volleerde reddingshonden, na het volgen van door de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep gegeven cursussen of workshops.

22. Certificaten na het volgen van een cursus of workshop gegeven door de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep,  zijn certificaten van deelneming. Deze hebben geen enkele waarde, de hond is geen volleerde reddingshond.

23. Officiële certificatie kan door gevorderde deelnemers worden behaald in overleg met de instructeurs/trainers/bestuur .

24. De instructeurs/trainers/bestuur zullen zorg dragen voor EHBO materialen voor honden en deelnemers.

25. Alle cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Als een cursus niet doorgaat door te weinig deelnemers, kunnen er geen gemaakte kosten (oa reserveringskosten van camping, hotel of appartementen) worden verhaald op de instructeurs/trainers/bestuur, cursusleiding of begeleiders van de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep.

26. Na dat het gegevens formulier is ondertekend en de betaling is verricht, is terugbetaling van de cursusgelden niet meer van toepassing. Terugbetaling van de gemaakte kosten is alleen mogelijk bij gegronde reden. ( te weinig deelnemers, ernstige ziekte geleider/hond of overlijden hond).

27. Met de persoonlijke gegevens die staan vermeld op het gegevensformulier, zullen wij, de Stichting Leonbergse ReddingsHonden Werkgroep, na ondertekening, zorgvuldig omgaan zoals vermeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Privacy wet.

 

 

 

WATERWERK:

28. De eigenaar zorgt voor een schaduwrijke plek (bijvoorbeeld parasol) voor de hond o.a. bij het waterwerk.

29. Bij het waterwerk is de hond tijdens de zwemlessen verplicht een reddingsvest te dragen. Deelnemers of personen die in de boot, of zich voor een oefening in het water bevinden, zijn verplicht een reddingsvest te dragen.

30. Ontheffing: zonder ontheffing van het ministerie mag een hond geen gedwongen trekwerkzaamheden verrichten. Het programma van de SLRHW is zo gemaakt dat de hond altijd los kan laten en er dus geen sprake is van dwang. Het is aan te raden de hond goed te leren apporteren. 

 

LAWINEWERK:

31. Als de hond meegaat met de lawine cursus moet de hond in het bezit zijn van een Europees Paspoort.

32. Bij deelname van de lawine cursus moet de hond de basiscursus Speur- en Reddingswerk, met goed gevolg hebben doorlopen.

33. Bij deelname aan de cursus lawinewerk is een wintersport verzekering voor de deelnemende cursisten verplicht. Een annuleringsverzekering wordt aangeraden aangezien de kosten niet kunnen worden verhaald op de SLRHW.

34. De cursusleiding, instructeurs/trainers/bestuur van de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel dat tijdens deze (lawine) cursus aan de deelnemer toekomt.

Dit blijft altijd de eigen verantwoording voor de eigenaar/begeleider van de hond. De Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep is voor enig opgelopen letsel dan ook niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen. Het is raadzaam, echter niet verplicht, de hond te verzekeren voor letsel cq ongevallen in het buitenland. (zie o.a. Proteq.nl direct verzekeren)

35. Bij de lawinewerk cursus is de hond tijdens de oefeningen verplicht een reflecterende hes te dragen met hierop de tekst “ReddingsHond”.

36. Bij lawinewerk zijn alleen de honden en begeleiders van de honden op het oefenterrein die meedoen met de cursus lawinewerk.

37. Bij het lawinewerk zorgt de eigenaar voor een plek uit de wind, door middel van een half koepeltentje (windschermpje).

38. De begeleider draagt tijdens de oefeningen altijd een lawinepieper.

39. Tijdens de nacht oefeningen draagt de hond een veiligheidslicht. (rood of oranje knipperend licht).

40. Tijdens de nachtoefeningen draagt de geleider altijd een veiligheidshelm.

41.Tijdens en buiten de lawine cursus draagt degene die zijn hond uitlaat zorg voor het opruimen van de poep. Hiervoor zal de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep een poepemmer/vuilniszak ter beschikking stellen, waar de zakjes met poep in gedeponeerd kunnen worden.

Degene die de hond uitlaat, zorgt dat hij poepzakjes (plastic zakjes) bij zich heeft om de poep in mee te nemen.

 

 

De Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep (SLRHW)