Stichting  Leonbergse ReddingsHonden Werkgroep  
 

Waterwerk

Cursussen waterwerk worden niet meer gegeven door de Leonbergse reddingshonden werkgroep

Alfa groep

2022/2023 - De komende tijd is er door omstandigheden geen alfa les.

Duur Onbeperkt (zie info onderaan)

aanvangstoets verplicht, datum wordt doorgegeven bij opgave.

Aantal lessen 3 voor de zomer, 3 na de zomer

Vereist niveau Vervolgcursus +

Kosten EUR 30,00 per 3 lessen (betaling uiterlijk 2 weken voor de 1 e les)2

Exclusief Boekje voor bijhouden voortgang indien gewenst (EUR 5,00, eenmalig)

Locatie Wordt voorafgaand aan lessen bekend gemaakt

Data: zie Agenda

Informatie

De lessen voor de Alfagroep worden gegeven aan enthousiaste cursisten die met hun honden de basis- en de vervolgcursus goed hebben doorlopen, actief  met hun hond bezig zijn en hun niveau verder willen ontwikkelen. De lessen bestaan uit praktijkgerichte oefeningen. Voor het op peil houden / verbeteren van de individuele vaardigheden wordt van de cursisten verwacht dat zij zelf  thuis oefenen (+ eventueel plusdagen).

Doel van de Alfagroep is om met een enthousiaste en zelfstandige groep gezamenlijk het werkniveau te verhogen.

Het maximaal aantal cursisten is beperkt, instroming in de Alfagroep is alleen mogelijk indien het niveau van cursist en hond goed is en indien er ruimte binnen de groep is. Het niveau van cursist en hond wordt getest door middel van een examen (voordat men deel kan nemen aan de Alfagroep) en wordt  ook tijdens de praktijkgerichte oefeningen gemeten.

Indien tijdens de lessen blijkt dat het niveau van cursist en/of hond niet met het niveau van de Alfagroep mee kan komen, zal de trainer de cursist informeren op welke punten de cursist of de hond achterblijft. De cursist zal  dan thuis moeten gaan werken aan verbetering van die punten. In de eerstvolgende les zal dan worden gemeten of er voldoende verbetering is. De trainer zal dit met de cursist bespreken, indien niveau nog niet op gewenst peil is, is zal de trainer de verbeterpunten nogmaals bespreken. Als dan ook in de volgende les blijkt dat cursist /hond nog niet op het niveau van de Alfagroep zit, kan de cursist niet verder deelnemen aan de Alfagroep. De   cursist zal dan zelf met de hond moeten gaan werken aan verbetering van het niveau: thuis/op plusdagen/nieuwe vervolgcursus.

_____

Info aan Alfa cursisten

Als een cursist en / of hond  achterblijft in   ontwikkeling in de Alfagroep krijgt de begeleider een waarschuwing

Als het niveau na 2 waarschuwingen niet op peil van de Alfagroep is, kan hij   / zij niet verder in de Alfagroep.   

Hij/zij kan dan zelf werken aan verbetering van het niveau (thuis /op   plusdagen / nogmaals de vervolgcursus.

Als de cursist weer in Alfagroep wil moet hij /zij opnieuw examen afleggen

 
 
 
 
E-mail