Stichting  Leonbergse ReddingsHonden Werkgroep  
 

Privacy Statement van de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep (hierna SLRHW)  

De SLRHW hecht belang aan de privacy van haar cursisten en van de deelnemers aan andere activiteiten welke door de SLRHW worden georganiseerd.

Teneinde de privacy zoveel mogelijk te beschermen, zal de SLRHW de volgende regels in acht nemen.

1. De SLRHW zal de door deelnemers opgegeven persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken in relatie met de door haar georganiseerde cursussen en/of activiteiten. De SLRHW zal deze gegevens nooit met derden delen en / of aan derden verstrekken of verkopen.

2. De door de deelnemers opgegeven persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden, trainers en instructeurs van de SLRHW.

3. Cursisten hebben altijd het recht op inzage , correctie en / of wijziging van hun persoonlijke gegevens zoals die op basis van hun aanmelding, in de administratie van de SLRHW zijn opgenomen.

4. Cursisten geven op het inschrijfformulier voor deelname aan een cursus expliciet aan of zij wel of niet akkoord gaan met het op de website en / of facebookpagina van de SLRHW plaatsen van (tijdens de cursussen gemaakte) foto’s en / of video opnames, waarop de cursist, zijn hond of meegekomen familie / bezoeker(s) in beeld zijn gebracht.

5. Cursisten kunnen per email of via de website bij de SLRHW een verzoek indienen om eerder (tijdens de cursussen gemaakte) geplaatste foto’s en / of video opnames, waarop de cursist, zijn hond of meegekomen familie / bezoeker(s) in beeld zijn gebracht, van de website of facebookpagina te verwijderen. Hierbij dient de cursist gedetailleerd aan te geven welke opnames hij/zij verwijderd wil hebben, en onder welke sub-map de betreffende opname zichtbaar is. De cursist ontvangt per mail een bevestiging van zijn/haar verzoek, waarna binnen een maand na de verzonden bevestiging de SLRHW de betreffende opname(s) van de website/facebookpagina zal verwijderen.

6. Foto’s welke op de website en / of facebookpagina worden geplaatst zullen na een periode van maximaal 3 jaar van de website en / of facebookpagina worden verwijderd.

7. De SLRHW heeft geen zeggenschap over foto’s en / of video opnames welke door cursisten of derden tijdens de door de SLRHW georganiseerde cursussen en / of activiteiten worden gemaakt.

8. De persoonlijke gegevens welke door de deelnemers aan de SLRHW zijn verstrekt zullen maximaal na een periode van 7 jaar (de wettelijke bewaartermijn) uit de administratie van de SLRHW worden verwijderd.

9. Cursisten kunnen ten allen tijden per email via de website de SLRHW een verzoek indienen om hun inschrijfgegevens zoals naw-gegevens, en contactgegevens te laten verwijderen uit de administratie van de SLRHW. De cursist ontvangt per mail een bevestiging van zijn/haar verzoek, waarna binnen een maand na de verzonden bevestiging de SLRHW de betreffende naw-gegevens, en contactgegevens zal verwijderen uit haar administratie.  

De Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep (SLRHW)

     

 
 
 
 
E-mail