Cursussen


De stichting organiseert diverse cursussen en trainingsdagen.

Klik hiernaast op de cursus voor meer informatie. Onderaan deze pagina staat de contactpagina.


Inschrijven cursussen/activiteiten

Voor alle door de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep (hierna: SLRHW) georganiseerde cursussen en activiteiten geldt:


Ø De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding.


Aanmelding voor een cursus is alleen mogelijk per mail of via het opsturen van het contactformulier. Deelname aan een cursus is alleen mogelijk als de SLRHW zowel het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier als de betaling van het cursusgeld tijdig heeft ontvangen. De SLRHW zal dedeelname altijd per mail bevestigen. Aanmelding voor een cursus kan vanaf maximaal 1 jaar voor aanvang van een cursus.


Aanmelding voor een cursus kan per E-mail, mail gericht aan "info @ leonbergsereddingshonden.nl (aan elkaar)", of via het opsturen van het contactformulier welke u op deze site kunt terugvinden. Inschrijving voor de cursus gaat op volgorde van ontvangst van de mail / het contactformulier, indien eencursus qua aantal deelnemers 'vol zit', is het mogelijk om op de reservelijst geplaatst te worden.
De deelnemers zullen ontvangen geruime tijd voor aanvang van de cursus een inschrijfformulier van de SLRHW ontvangen. De persoonlijke gegevens welke op het contactformulier, hetinschrijfformulier of in mails gericht aan de SLRHW vermeld worden, zal de SLRHW alleen gebruiken in relatie met door de SLRHW georganiseerde cursussen en/ of activiteiten. De SLRHW zal dezegegevens nooit met derden delen en/of aan derden verstrekken of verkopen (zie verder 'privacy statement').


Ø Tijdige betaling


Betaling voor een cursus / activiteit is mogelijk nadat de SLRHW uw deelname heeft bevestigd. De betaling dient in ieder geval op de uiterstebetaaldatum, welke bij de betreffende cursus op deze site staat vermeld, te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de SLRHW.


Bankrekening van de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep: IBAN NL26INGB0005455608, tnv SLRHW,Stoutenburg Noord


Ø Niet op tijd betaald = niet meedoen aan de cursus/activiteit.


Ø Wanneer men wel betaald heeft, maar toch niet wil / kan deelnemen aan de cursus/activiteit.


Restitutie van het cursusgeld is mogelijk bij opzegging per mail tot 4 (vier) wekenvoor aanvang van de cursus/activiteit, daarna is geen restitutiemeer mogelijk.


Uitzondering is de lawinewerk cursus. Vanwege kosten voor reserveringen en andere verplichtingen welke de SLRHW tijdig moet aangaan voor hetorganiseren van de lawinewerk cursus, is er na inschrijving voor deze cursus geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Wij adviseren u om voor de lawinewerkcursus naast een goede reisverzekering ook een annulerings-verzekering af te sluiten bij uw eigenverzekeraar.


ØNaast Leonbergers zijn ook honden van andere rassen en rasloze honden welkom bij onze cursussen.


ØMen mag in principe niet twee maal met dezelfde hond de basiscursus doen. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld in geval van ziekte.
Indien er voldoende plaats is kan men aan andere cursussen wel meerdere malen deelnemen.
Aanmelden kan, je bent pas definitief ingeschreven als je hierover bevestiging per mail hebt gehad.

 
 
 
 
 
 

* verplichte velden