Waterwerk


Cursussen waterwerk worden niet meer gegeven door de Leonbergse reddingshonden werkgroep


Alfa groep


De alfa lessen kunnen niet meer gegeven worden.

Duur Onbeperkt (zie info onderaan)

aanvangstoets verplicht, datum wordt doorgegeven bij opgave.

Aantal lessen 3 voor de zomer,3 na de zomer

Vereist niveau Vervolgcursus +

Kosten EUR 30,00 per 3 lessen (betaling uiterlijk 2 weken voor de 1 e les)2

Exclusief Boekje voor bijhouden voortgang indien gewenst (EUR 5,00, eenmalig)

Locatie Wordt voorafgaand aan lessen bekend gemaakt

Data: zie Agenda


Informatie


De lessen voor de Alfagroep worden gegeven aan enthousiaste cursisten die met hun honden de basis- en de vervolgcursus goed hebben doorlopen, actiefmet hun hond bezig zijn en hun niveau verder willen ontwikkelen. De lessen bestaan uit praktijkgerichte oefeningen. Voor het op peil houden / verbeteren van de individuele vaardigheden wordt van de cursisten verwacht dat zij zelfthuis oefenen (+ eventueel plusdagen).


Doel van de Alfagroep is om met een enthousiaste en zelfstandige groep gezamenlijk het werkniveau te verhogen.


Het maximaal aantal cursisten is beperkt, instroming in de Alfagroep is alleen mogelijk indien het niveau van cursist en hond goed is en indien er ruimte binnen de groep is. Het niveau van cursist en hond wordt getest door middel van een examen (voordat men deel kan nemen aan de Alfagroep) en wordtook tijdens de praktijkgerichte oefeningen gemeten.


Indien tijdens de lessen blijkt dat het niveau van cursist en/of hond niet met het niveau van de Alfagroep mee kan komen, zal de trainer de cursist informeren op welke punten de cursist of de hond achterblijft. De cursist zaldan thuis moeten gaan werken aan verbetering van die punten. In de eerstvolgende les zal dan worden gemeten of er voldoende verbetering is. De trainer zal dit met de cursist bespreken, indien niveau nog niet op gewenst peil is, is zal de trainer de verbeterpunten nogmaals bespreken. Als dan ook in de volgende les blijkt dat cursist /hond nog niet op het niveau van de Alfagroep zit, kan de cursist niet verder deelnemen aan de Alfagroep. Decursist zal dan zelf met de hond moeten gaan werken aan verbetering van het niveau: thuis/op plusdagen/nieuwe vervolgcursus.

_____


Info aan Alfa cursisten


Als een cursist en / of hondachterblijft inontwikkeling in de Alfagroep krijgt de begeleider een waarschuwing


Als het niveau na 2 waarschuwingen niet op peil van de Alfagroep is, kan hij/ zij niet verder in de Alfagroep.


Hij/zij kan dan zelf werken aan verbetering van het niveau (thuis /opplusdagen / nogmaals de vervolgcursus.


Als de cursist weer in Alfagroep wil moet hij /zij opnieuw examen afleggen

Combidag

Elk jaar hebben we eencombidag. Meestal in september.

De combidag is een training voor iedereen. Op deze training wordt in het kort speuren en revieren geoefend. De dag is zo opgezet dat mensen die nog geen ervaring hebben met revieren en/of speuren hier op een actieve manier mee kennis kunnen maken. Ervaren deelnemers krijgen uiteraard oefeningen op hun niveau.

De werkgroep kan ook een workshop of demonstratieorganiseren.
Dit kan zowel voor speuren, revieren of reddingsoefeningen in het water geregeld worden. Vraag via de mail informatie aan.

V4. 2023-10-26 -7646 (Klein)
V4. 2023-10-26 -7646 (Klein)
V4. 2023-10-26 -7646 (Gemiddeld)
V4. 2023-10-26 -7646 (Gemiddeld)
V4. 2023-10-26 -7646 (Telefoon)
V4. 2023-10-26 -7646 (Telefoon)
V4.23 2023-10-26 -7646 (Groot)
V4.23 2023-10-26 -7646 (Groot)