Plus dagen / trainingen / themadagen / combidag


Regelmatig organiseren we een plusdag, themadag oftraining. Deze staan in de agenda vermeld. Over het algemeen kost deze training €10,- tenzij er materiaal of locatiekosten zijn voor die ene training.Lees de informatie bij "Agenda" om te zien welke dagen er worden georganiseerd, en voor wie.

Plusdagen zijn altijdvoor mensen die kort of lang geleden de basiscursus speuren hebben
gevolgd.